Zdravie

Meditácia - Ako sa zbaviť stresu a relaxovať v modernej dobe

Čo je meditácia?

Definícia meditácie nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať. Etymologicky termín kontemplatívne cvičenia pochádza z latinského slovesa meditari , ktorého význam je premýšľať, rozjímať, uvažovať a historicky sa vzťahuje na kresťanské praktiky kontemplácie od 12. storočia.

Slovo meditácia sa dnes zväčša považuje za preklad východných duchovných praktík, ktoré sa v sanskrite označujú ako dhjána (kontemplatívne a meditatívne praktiky budhizmu a hinduizmu). Tento názov však vyjadruje množstvo rôznych postupov a techník, ktoré sa líšia nielen medzi tradíciami, ale aj v rámci tradícií.

Meditácia je v slovníku definovaná ako: Prax, pri ktorej jednotlivec využíva techniku, ako je mindfulness alebo sústredenie mysle na objekt, myšlienku alebo činnosť, na trénovanie pozornosti a dosiahnutie mentálnej jasnosti a emocionálne pokojného a stabilného stavu.

Prvé záznamy o meditácii sa objavujú v hinduistických Védach a odvtedy sú súčasťou repertoáru hinduizmu a budhizmu v celej juhovýchodnej Ázii. Od 19. storočia sa meditačné techniky rozšírili z Ázie na iné kontinenty, kde našli uplatnenie aj mimo svojho pôvodného duchovného kontextu.

Photo: Freepik

Prečo je dobré začať meditovať?

Meditácia je v súčasnosti celosvetovo rozšírená prax, ktorá sa používa na navodenie pokoja a vnútornej harmónie.

Meditácia je veľmi rozšírená prax, ktorá umožňuje nájsť hlbšie uvedomenie, zmeniť vedomie a dosiahnuť pokoj. Najmä teraz, v dobe rastúcej potreby odbúravania stresu a klesajúcej schopnosti relaxovať, získava meditácia na popularite.

Pozitívne účinky meditácie možno pocítiť už po ôsmich minútach každodenného cvičenia, ale skúsenejší jogíni sa jej venujú aj niekoľko hodín. Meditácia posilňuje tok pozitívnych emócií a pomáha zvládať úzkosť, stres a depresiu. Zlepšuje schopnosť koncentrácie a vedie k hlbšiemu sebauvedomeniu. Sústredenie mysle na momentálny zážitok počas meditácie upokojuje myseľ aj v stresových situáciách a zmierňuje obavy z neistej budúcnosti.

Upokojenie mysle, lepšia schopnosť sústrediť sa a odolnosť voči rozptýleniu majú potom pozitívny vplyv na pamäť a produktivitu. Relaxácia a odpočinok pri meditácii pomáhajú navodiť pokojný spánok a ľahšie zaspávanie.

Ako začať meditovať

Na začiatok je vhodné vyhradiť si 5-10 minút a najlepšie je meditovať ráno. Existuje niekoľko rôznych meditačných polôh, môžete meditovať v ľahu na chrbte, v tureckom sede (môžete sa oprieť chrbtom o stenu) alebo v stoji. Typickou meditačnou pozíciou je potom lotosový sed, pri ktorom sa prsty chodidiel opierajú o vnútornú stranu stehna protiľahlej nohy, alebo polovičný lotos, pri ktorom sa na stehne opiera len jedno chodidlo.

Na začiatku každej meditácie je vhodné sústrediť sa na dýchanie, pre začiatočníkov je dobré sústrediť myseľ na počítanie vdychov a výdychov. Začnite s nádychom (jeden), výdychom (dva) a pokračujte až do desiatich, potom môžete začať znova od prvého nádychu alebo prejsť na typ meditácie (nižšie), ktorý ste si vybrali.

Štandardný čas meditácie je dvadsať minút, ale krátke 5-10 minútové meditácie sa môžu prelínať počas celého dňa. Pri tomto cvičení sa pozitívne účinky meditácie prejavia veľmi skoro. Hoci to môže znieť protichodne, správny spôsob meditácie je meditovať tým dlhšie a častejšie, čím ste zaneprázdnenejší a vystresovanejší.

Rôzne meditačné techniky

Meditácia je neoddeliteľne spojená so systémom viery a učením hinduizmu a budhizmu, ale na Západe je meditácia oddelená od svojej posvätnej úlohy. Meditačné techniky sa na Západe delia do dvoch veľkých kategórií:

  1. Sústredená meditácia (alebo koncentrácia) – napr. sústredenie sa na nejaký predmet
  2. Meditácia všímavosti (otvorené monitorovanie/uvedomenie) – napr. uvedomenie si duševných procesov

Keďže existuje mnoho rôznych meditačných praktík, je dobré nájsť si takú, ktorá vám vyhovuje. Nie všetky štýly sú vhodné pre každého, preto každý typ meditácie vyhovuje inak zmýšľajúcim jedincom a tieto potreby sa môžu v priebehu života meniť. Preto neexistuje správna alebo nesprávna meditácia, iba tá, ktorá je pre vás vhodná.

Photo: Freepik

Mindfulness

Pojem mindfulness, ktorý sa dnes bežne používa v angličtine, sa prekladá ako všímavosť. Princíp tejto meditácie je založený na spojení medzi koncentráciou a vedomím. Meditujúci venuje pozornosť myšlienkam, ktoré prichádzajú na myseľ počas meditácie. Ale nedrží sa ich, neodsudzuje ich, len si ich uvedomí a nechá ich odplávať. Táto technika sa často spája so sústredením sa na objekt alebo dych a uvedomovanie vychádza z telesných pocitov, myšlienok a pocitov. Výhodou meditácie všímavosti je jej jednoduchosť, takže ju môžete praktizovať sami doma bez prítomnosti učiteľa.

Sústredená meditácia

Sústredená alebo koncentračná meditácia využíva zameranie mysle prostredníctvom jedného z piatich zmyslov. Na zvýšenie pozornosti sa meditujúci sústredí na dych alebo používa vonkajšie podnety. Medzi vonkajšie podnety, ktoré podporujú koncentráciu, môže patriť počítanie modlitebných korálikov, zvuk gongu alebo modlitebnej misky alebo plameň sviečky.

Tento postup môže znieť jednoducho, ale pre niektorých môže byť ťažké sústrediť sa dlhšie ako niekoľko minút. Ak sa vaša myseľ zatúla, je potrebné vrátiť pozornosť späť k zamýšľanému podnetu. Táto technika je užitočná na nácvik schopnosti sústrediť sa na dlhý čas.

Mantrická meditácia

Meditácia s mantrami je dôležitá v mnohých učeniach vrátane budhistických a hinduistických tradícií. Tento typ meditácie využíva opakovaný zvuk na vyčistenie mysle. Môže to byť slovo, fráza alebo zvuk, napríklad obľúbené „oom“. Mantru nemusíte nutne recitovať nahlas, stačí niekoľko recitácií, ktoré zostria myseľ a navodia stav bdelosti. Táto technika je vhodná najmä pre ľudí, ktorí majú radi opakujúce sa vzory. Pre niektorých ľudí je táto meditácia jednoduchšia ako sústredenie sa na dych.

Progresívna relaxácia – meditácia počas spánku

Progresívna relaxácia, označovaná aj ako meditácia skenovania tela, je technika, ktorá sa zameriava na zníženie telesného napätia prostredníctvom celkového uvoľnenia. Často sa vykonáva striedavým napínaním a uvoľňovaním rôznych častí tela. Sprevádza ho aj predstava vlny energie, ktorá prechádza celým telom a je synchronizovaná s dychom. Je skvelý na uvoľnenie stresu a relaxáciu mysle a tela pred spánkom.

Duchovná meditácia

Duchovná meditácia sa používa nielen vo východných náboženstvách, ako sú budhizmus a hinduizmus, ale aj v kresťanskej viere. Meditujúci rozjíma o tichu, ktoré ho obklopuje, a hľadá hlbšie spojenie s Bohom alebo božstvami a vesmírom. Túto prax možno považovať za druh modlitby. K tejto technike sa často používajú éterické oleje, z ktorých najobľúbenejšie sú kadidlo, myrha, šalvia, céder alebo santalové drevo. Je vhodný pre jednotlivcov, ktorí hľadajú duchovný rast.

Vizualizácia

Vizualizačná meditácia je technika, ktorá posilňuje pocit uvoľnenia, pokoja a mieru prostredníctvom predstavovania si pozitívnych scén a obrazov. Je dôležité predstaviť si obraz do najmenších detailov, vrátane zvukov a vôní, a oživiť scénu zapojením všetkých piatich zmyslov.

Ďalšou možnosťou je predstaviť si seba v pozitívnej situácii, ktorú chcete dosiahnuť (napr. povýšenie). Opäť je dobré pridať čo najviac detailov (chuť torty na oslavu vášho povýšenia alebo šampanské počas prípitku). Táto technika zvyšuje motiváciu a sústredenie na dosiahnutie cieľa. Používa sa na zlepšenie nálady, zníženie stresu a dosiahnutie vnútorného pokoja.

Photo: Pixabay

Pohybová meditácia

Pohybová meditácia zahŕňa nielen samotnú jogu, ale aj iné cvičebné techniky, ktoré sa zameriavajú na jemný pohyb, ako napríklad čchi-kung alebo tai-či. Mnohých možno prekvapí, že meditovať sa dá aj počas prechádzky v prírode alebo pri práci v záhrade. Je to aktívna forma meditácie, pri ktorej pohyb slúži ako sprievodca. Táto technika je vhodná pre ľudí, ktorých upokojuje pohyb, pri ktorom sa nechajú unášať svojou mysľou.

Pôvabná meditácia

Táto meditácia sa zameriava na schopnosť prijímať a vysielať pozitívne myšlienky mimo seba a smerom k sebe. V jazyku páli (staroveký indický jazyk) sa označuje ako metta alebo pozitívna energia a láskavosť. Hlavnou technikou metta-meditácie je recitovanie (nahlas alebo v mysli) pozitívnych fráz sebe a iným bytostiam. Meditácia posilňuje pocity súcitu, láskavosti a prijatia druhých i seba samého. Z tohto dôvodu je vhodný pre osoby, ktoré majú problémy so zvládaním hnevu alebo trpia negatívnymi myšlienkami o sebe a okolitom svete.

Podobné články

Back to top button