Technika

Kalkulačka pre počet znakov, slov, pixelov a normostrán v texte

Kalkulačka pre počet znakov, šírku v pixeloch, slová alebo normostrany

Počet znakov
0
Počet slov
0
Počet viet
0
Šírka v pixeloch
0
Počet znakov bez medzier
0
Počet odsekov
0
Počet miest
0
Počet normostran
0,00

Do textového poľa môžete priamo napísať alebo skopírovať akýkoľvek text.

Kalkulačka pod textovým poľom vypočíta počet slov, znakov, normostrán, pixelov a niekoľko ďalších údajov, ktoré môžu byť užitočné.

Kalkulačka sa vám môže hodiť napríklad na kontrolu dĺžky písomnej práce do školy, dĺžky nadpisov na účely vyhľadávača a v podstate na čokoľvek, čo vás napadne.

Kalkulačka funguje výlučne v prehliadači, takže žiadny text, ktorý zadáte, sa neukladá ani sa k nemu nepristupuje.

Po načítaní stránky môžete kalkulačku používať offline, pretože sa nikam neodosielajú žiadne údaje.

Koľko je dĺžka jednej normostrany

Normostrana má štandardizovanú dĺžku 1800 znakov vrátane medzier. Tento počet zahŕňa interpunkčné znamienka, t. j. bodky, čiarky, otázniky, výkričníky atď.

V kalkulačke vyššie nájdete výpočet normostrany na 2 desatinné miesta, ak potrebujete aj takto presný údaj.

Pri výpočte musíte brať do úvahy aj to, že počet znakov v kalkulačke zahŕňa vytvorenie nového odseku. Ak teda vytvoríte nový odsek, bude sa počítať ako ďalší znak.

Nové odseky sa však do štandardného výpočtu strán nezapočítavajú. Je teda možné, že aj text s 1800 znakmi sa zobrazí menej ako jedna štandardná strana. Je to preto, že v uvedenom texte sú odseky. Ide o požadovanú funkciu, nie o chybu

Ak teda potrebujete napísať napríklad 1 normostranu textu, pozrite sa naozaj na výpočet normostrán, nie na výpočet počtu znakov.

Ako funguje výpočet dĺžky textu v pixeloch

V kalkulačke nájdete aj dĺžku písaného textu v pixeloch. To je užitočné najmä vtedy, ak optimalizujete dĺžku titulku pre vyhľadávače.

V tomto prípade sa nemusíte pozerať na počet znakov, ale len na to, ako dlhý je skutočný text v pixeloch. Znaky ako I alebo W majú rôznu šírku, takže nie je možné jednoznačne povedať, koľko znakov sa ešte zmestí do nadpisu a kedy ich vyhľadávače odstrihnú.

Google zvyčajne zobrazuje celé nadpisy, ak sa zmestia do veľkosti 600px, čo je zvyčajne 50 až 60 znakov.

Musíte tiež zohľadniť písmo a veľkosť písma, ktoré používa spoločnosť Google vo výsledkoch vyhľadávania, a to Arial a veľkosť písma 20px.

Výpočet v kalkulačke teda funguje pre zvolenú veľkosť písma.

Ak potrebujete dĺžku textu v pixeloch, nevytvárajte v textovom poli nové odseky. Výpočet sa vykonáva pre najdlhší odsek v textovom poli, nie pre celý text.

Podobné články

Back to top button