Aktuality

Aký je rozdiel medzi hradom, zámkom a palácom?

Česká republika je jednou z najobľúbenejších turistických destinácií, a to nielen kvôli kráse stovežatej Prahy, ale aj kvôli veľkému množstvu historických budov, medzi ktorými dominujú hrady a zámky. Našťastie sa mnohé z týchto pamätných stavieb zachovali dodnes a my sa môžeme tešiť z pohľadu na ne. Aký je však rozdiel medzi hradom a zámkom? Ktorý hrad je najstarší na svete? A ktorý je najväčší? Toto všetko a ešte oveľa viac nájdete v tomto článku.

Čo je to hrad?

Hrad označuje ranostredoveké a stredoveké opevnené sídlo. Je to feudálna stavba, ktorá slúžila ako súkromné obydlie pre kráľovskú rodinu, šľachtu alebo rytiersky či cirkevný rád. Prvé hrady sa v Európe začali objavovať v 10. storočí po páde ríše Karola Veľkého. Spočiatku to boli často stavby z hliny a dreva, známe aj ako hrady. Tieto predchodcovia hradov boli postupne obnovované a prestavované z kameňa.

Na umiestnenie hradov sa vyberali miesta so strategickými výhodami – kopce, lesy, vodné diela. V priebehu 900 rokov nadobudli stredoveké hrady rôzne podoby, ale tri špecifické prvky zostali spoločné: fasáda (parkánová stena), hradby a parapet. Koncom 12. storočia a v priebehu 13. storočia sa k výstavbe hradov pristupovalo veľmi prakticky z obranného hľadiska.

Typické prvky hradu

 • Umelá alebo prírodná mohyla (cairn)
 • Donjon – hlavná pevnosť v tvare štvorcovej alebo obdĺžnikovej obytnej veže, sídlo feudála
 • Bašta alebo predmostie – veža podobnej výšky a vyčnievajúca z priľahlého múru, určená na obchvat (streľbu z boku a zozadu)
 • Hradba – môže byť vnútorná aj vonkajšia
 • Kurtina – časť hradby medzi dvoma prvkami opevnenia, ako je napríklad flankovacia veža, bašta alebo bastión.
 • Cimburie – horný ozubený koniec galérie, ktorý sa skladá z vyvýšenej časti – tienidla a nadhľadu
 • Priekopa a priekopa

Zaujímavosti o hradoch

 • Najväčším hradom na svete je poľský hrad Malbork z roku 1272. Pôvodne to bol hrad nemeckých rytierov, ktorí bojovali proti poľským nepriateľom a ovládali pobaltské územia.
 • Citadela v Aleppe sa považuje za najstarší hrad na svete. Najstaršie časti tejto sýrskej pevnosti pochádzajú z 3. tisícročia pred Kristom. Hrad Windsor v anglickom grófstve Berkshire z roku 1 je najstarším stále používaným hradom.
 • Najznámejšie hrady na svete: Hochosterwitz (Rakúsko), Alcázar v Seville (Španielsko), Červená pevnosť (India)

Čo je to zámok?

S rozvojom strelných zbraní, najmä diel, stratili opevnené sídla svoju obrannú účinnosť. V dôsledku toho sa začalo upúšťať od mnohých typických hradných architektonických prvkov, ktorých primárnym účelom bola obrana. Zámocké stavby sa začali stavať na konci stredoveku a na začiatku novoveku, približne od 16. storočia. Koniec rozvoja tradičných hradných stavieb znamená zrušenie šľachtických titulov v roku 1918.

Zámok je feudálne súkromné sídlo, ktoré zvyčajne obývajú členovia kráľovskej rodiny, kniežatá a šľachtici a ktoré nemá obrannú funkciu. Bohaté mestské stavby, ktoré sa svojím vzhľadom podobajú hradom, sa s nimi niekedy zamieňajú. Termín palác sa pripisuje týmto stavbám, ktoré sú typické napríklad pre Taliansko (mestské paláce).

Zámek Bojnice na Slovensku
Foto: Freepik

Slávne zámky sveta

 • Chambord (Francúzsko) – zámok postavený v 16. storočí pre kráľa Františka I., jeden z najväčších zámkov na Loire
 • Versailles (Francúzsko) – symbolicky predstavuje absolutistickú moc francúzskej monarchie na jej vrchole. Dielo francúzskeho barokového klasicizmu zapísané na zozname UNESCO.
 • Neuschwanstein (Nemecko) – tento zámok bol inšpiráciou pre slávne logo Disney

Čo je to palác?

Palác je reprezentačné sídlo šľachty alebo panovníka. Môže to byť aj výrazná budova v meste. Paláce boli zároveň obytnými priestormi hradu.

Vo všeobecnosti sa palác od hradu veľmi nelíši. Ide skôr o budovu, ktorá je skutočne architektonicky vydarená a v ktorej sídli alebo sídlila vláda alebo panovník.

Z hľadiska funkčnosti však medzi zámkom a palácom nie je zásadný rozdiel.

Najvýraznejšie rozdiely medzi hradom, zámkom a palácom

 • Hrad je opevnené sídlo, ktorého hlavnou funkciou je obrana.
 • Hrady sú často honosné sídla, ktorých hlavnou funkciou je vypovedať o postavení majiteľa budovy v spoločnosti.

Podobné články

Back to top button