Technika

Čo je cloudové úložisko a aké sú príklady tejto služby?

Čo je cloudové úložisko

Cloudové úložisko, skrátene len cloud (čítaj klaud) je služba, vďaka ktorej môžeme preniesť po internete dáta, ktoré sa tak uschovajú na iné zariadenie, a sú potom dostupná online. O cloudové úložisko sa typicky starajú spoločnosti, ktorých je prakticky nespočet. Tieto spoločnosti sa potom starajú o uložení a dostupnosť týchto dát.

Ak chceme, môžeme si založiť svoj vlastný server aj doma, ale na toto už sú potrebné technické znalosti, aby všetko fungovalo a bolo zabezpečené.

V praxi si teda vyberieme nejakú cloudovú službu, napríklad Google Drive. Na tejto službe máme priestor pre uloženie dát. Dáta môžeme na Google Drive nahrať, a potom si ich stiahnuť z akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré je pripojené k internetu a kam sa prihlásime pod rovnakým účtom.

Príklady cloudových úložísk

Cloudové úložisko nemusí byť len úložisko na ľubovoľné súbory, ako sme uviedli v príklade Google Drive, ale môže ísť aj o špecializované služby.

  • Webové stránky sú tiež uložené na cludovém úložisku, ktoré sa stará aj o to, aby klienti mohli ku stránkam pristupovať
  • Ak hráte hry, rôzne služby môžu ukladať na cloud vaše štatistiky alebo uloženej pozície
  • Cloudové služby sú potrebné e-mailové servery, kedy máte e-maily uložené aj niekde na internete, ale pristupujete k nim odkiaľkoľvek
  • Na cloud sa môžu zálohovať aj potrebné vaše mobilné dáta, kontakty, správy a tak podobne. Pri výmene prístroja sa potom stačí prihlásiť pod rovnakým účtom, a všetky dáta sa z cloudu načítajú do mobilu tak, že je telefón nastavený rovnako, ako telefón starý

Cloudové úložisko a všeobecne cloudové služby sa stávajú vo svete internetu stále rozšírenejšie. V praxi môže takáto služba vyzerať napríklad tak, že vy doma máte namiesto počítača iba prístroj, ktorý komunikuje s cloudovou službou. Všetky výpočty, ktoré normálne prebiehajú priamo u vás doma na hardvéri vášho počítača, sa presunú na cloudovú službu, ktorá potom len zasiela výsledky toho, čo vy chcete.

Podobne (a zatiaľ nie úplne úspešne) funguje projekt Stadia od Googlu. Za mesačný poplatok môžete okamžite hrať z výberu hier, ktoré ani neinštalujete, pretože sa o priestor pre hru i výpočtový výkon starajú servery Googlu. Vy tak vlastne len dostávate výsledný obraz z hry. V princípe by takto hry išli hrať, ale zatiaľ sa úplne nevyriešila odozva tak, aby bolo hranie nerozoznateľné od toho, keď máte hru nainštalovanú na svojom zariadení. Je to ale skôr otázka času.

Podobné články

Back to top button